besposličar


besposličar
lounger, trifler, truant
* * *
• scapegrace
• dawdle
• truant
• trifler
• idler

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bèsposličār — m onaj koji izbjegava posao, koji besposliči; neradnik, besposlenjak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • besposličar — bèsposličār m DEFINICIJA onaj koji izbjegava posao, koji besposliči; neradnik, besposlenjak ETIMOLOGIJA vidi besposlica …   Hrvatski jezični portal

 • badavàdžija — m 〈N mn e〉 razg. onaj koji badavadži, koji gubi vrijeme; besposličar, muktaš, neradnik, lijenčina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • besposlènjāk — m 〈G besposlenjáka〉, {{c=1}}v. {{ref}}besposličar{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bèsposličarski — pril. kao besposličar, na način besposličara; neradnički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bèsposlički — pril. kao besposličar, na način besposličara; bez posla, dokono, neradno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dànguba — dàngub|a ž 1. {{001f}}uzaludno trošenje vremena, traćenje vremena 2. {{001f}}(m i ž) pren. besposličar [ta/taj ∼a; te/ti ∼e] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • jàlija — ž reg. 1. {{001f}}morska ili riječna obala; pust, prazan prostor na periferiji grada, ledina 2. {{001f}}pejor. besposličar, danguba; siledžija, nasilnik ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lȕftinšpektor — m reg. žarg. onaj koji ne želi ništa ozbiljno raditi; besposličar, lufter ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • lóla — (lála) m 1. {{001f}}momak, dragi 2. {{001f}}a. {{001f}}hip. koji je sklon veselju i piću, trošenju vremena na tjelesne užitke; ženskar b. {{001f}}besposličar, skitnica [ta/velika ∼] 3. {{001f}}fam. onaj koji je iz Vojvodine; Vojvođanin ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • màngup — m 〈G mn mȁngūpā〉 1. {{001f}}pejor. skitnica, besposličar 2. {{001f}}hip. nestašan ili neozbiljan mladić; vragolan, lola ⃞ {{001f}}∼i u vlastitim redovima ideol. protivnici, krtice itd. nazivani u obračunavanju i čišćenjima unutar jedne političke …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika